Chọn nội dung sai trong các nội dung dưới đây nói về quang hợp của cây

Quang hợp giữ vai trò rất quan trọng đối với sự sống của mọi sinh vật có trên Trái Đất. Đặc biệt là quá trình quang hợp diễn ra ở cây xanh giúp tạo ra khí oxy(O2) là nguồn sống của hầu hết các sinh vật. Vậy khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai? Cùng Top lời giải tìm hiểu nhé!

Câu hỏi: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào quang hợp

B. Thực vật C3 có năng suất cao hơn thực vật C4

C. Cho đến nay, ngoài con đường C3, nhà sinh lý học thực vật đã phát hiện thêm hai con đường cố định CO2 khác là con đường C4 và CAM

D. Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH

Trả lời

Đáp án đúng: B. Thực vật C3 có năng suất cao hơn thực vật C4

Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu thực vật C3 có năng suất cao hơn thực vật C4 là sai.

>>> Xem thêm: Quang hợp ở thực vật

Giải thích của giáo viên Top lời giải về việc chọn đáp án B

Quá trình quang hợp ở thực vật là sự tác động ánh nắng mặt trời thực vật hút nước, khí cacbonic để cây hấp thụ tổng hợp và chuyển hóa. Trong quá trình quang hợp ở thực vật được chia thành: Thực vật C3, thực vật C4 và CAM.

+ Thực vật C3 là nhóm thực vật có thể cố định CO2 dựa theo con đường C3 (hay chu trình canvin). Các loại thực vật C3 còn được gọi là cây ôn đới vì những cây này có thể khử thành khí cacbonic trực tiếp bên trong lục lạp.

+ Cũng giống như thực vật C3, thực vật C4 cũng là nhóm thực vật cố định nhưng thuộc thể dioxide cacbon, hình thành nên các hợp chất đường 4 cacbon để có đi vào chu trình C3 hoặc là chu trình calvin.Thực vật C4 có thể sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài cùng ánh sáng và nhiệt độ cao quanh năm mà không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Chính vì vậy, các loài cây C4 có khả năng thích ứng tốt với nhiệt độ và cường độ quang hợp cao (cần nhiều ánh sáng), nhu cầu nước thấp (chịu được hạn tốt).

Thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì thực vật C3 chỉ cố định carbon dioxide một lần trong khi thực vật C4 cố định carbon dioxide hai lần. Do đó, sự đồng hóa C ít hơn ở thực vật C3 trong khi sự đồng hóa C lại cao ở thực vật C4. Không những vậy, thực vật C4 có thể thực hiện quá trình quang hợp khi khí khổng đóng lại và dưới nồng độ ánh sáng rất cao và CO thấp 2nồng độ. Tuy nhiên, thực vật C3 không thể thực hiện quang hợp khi khí khổng đóng lại và ở nơi có nồng độ ánh sáng rất cao và lượng CO thấp 2nồng độ.

Vì vậy có thể kết luận thực vật C3 có năng suất cao hơn thực vật C4 là sai, đáp án B là phương án chính xác nhất.

>>> Xem thêm: Sơ đồ tư duy Quang hợp ở thực vật

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về quang hợp ở thực vật

Câu 1. Trong pha sáng, ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra từ

A. Quá trình quang phân li nước

B. Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng trở thành trạng thái kích động

C. Hoạt động của chuỗi truyền electron

D. Sự hấp thụ năng lượng của nước

Đáp án: C

Câu 2. Nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, điều nào sau đây không đúng?

A. Các electron được giải phóng từ quang phân li nước sẽ bù cho diệp lục

B. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước

C. O2 được giải phóng ra khí quyển

D. ATP và NADPH được tạo thành để cung cấp năng lượng cho pha tối

Đáp án: B

Câu 3.Trình tự các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

A. Cố định CO2→Tái sinh chất nhận→Khử APG thành ALPG

B. Cố định CO2→Khử APG thành ALPG→Tái sinh chất nhận

C. Khử APG thành ALPG→Cố định CO2Tái sinh chất nhận

D. Khử APG thành ALPG→Tái sinh chất nhận→Cố định CO2

Đáp án: B

Câu 4:Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo

C. Thực vật và nấm

D. Thực vật và động vật

Đáp án: B

Câu 5:Đặc điểm nào sau đây không có ở quang hợp?

A. Sử dụng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể từ chất vô cơ

B. Tạo ra ATP cung cấp cho tế bào vận động hoặc phân giải các chất khác

C. Chuyển hóa quanh năng thành hóa năng, tích lũy trong các liên kết hóa học

D. Chỉ diễn ra ở những sinh vật có sắc tố quang hợp (thực vật, tảo, một số vi khuẩn)

Đápán: B

-------------------------------

Trên đây Top lời giải đã giúp bạn giải đáp câu hỏi Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?. Bài viết đã giải thích chi tiết và kèm trắc nghiệm kiến thức bổ xung về quang hợp ở thực vật giúp bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Câu 1: Sắc tố quang hợp có chức năng nào sau đây? 

 • A. Tạo màu sắc của lá
 • C. Tổng hợp chất hữu cơ
 • D. Bảo vệ cơ thể thực vật

Câu 2: Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

 • A. Khí oxi và đường
 • B. Đường và nước
 • C. Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng

Câu 3: Chất nào sau đây không phải sản phẩm của pha sáng? 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ
 • B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
 • D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật

Câu 5: Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là: 

 • B. từ APG
 • C. từ phân tử CO$_{2}$
 • D. từ phân tử ATP

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế của quang hợp?

 • B. Pha tối diễn ra trước, pha sáng diễn ra sau
 • C. Pha sáng và pha tối diễn ra đồng thời
 • D. Chỉ có pha sáng, không có pha tối

Câu 7: Khi nói về sắc tố quang hợp, phát biểu nào sau đây là sai? 

 • A. Các sắc tố quang hợp truyền năng lượng hấp thụ được về cho diệp lục a
 • B. Mọi thực vật đều có diệp lục a để thực hiện phản ứng quang hóa
 • C. Ở một số loài cây có lá màu đỏ là do hàm lượng Carotenoit nhiều hơn diệp lục 

Câu 8: Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha sáng?

 1. Diễn ra ở các tilacoit
 2. Diễn ra trong chất nền của lục lạp
 3. Là quá trình oxi hóa nước
 4. Nhất thiết phải có ánh sáng

Những phương án trả lời đúng là

 • B. (2), (3), (4)    
 • C. (1), (3)    
 • D. (1), (4)

Câu 9: Những hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha tối

 1. Giải phóng oxi
 2. Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat
 3. Giải phóng electron từ quang phân li nước
 4. Tổng hợp nhiều phân tử ATP
 5. Sinh ra nước mới

Những phương án trả lời đúng là

 • A. (1), (4)    
 • B. (2), (3)    
 • C. (3), (5)   

Câu 10: Nhóm sắc tố carotenoit có vai trò nào dưới đây? 

 • B. Tổng hợp ATP và NADPH để cung cấp cho quá trình quang hợp
 • C. Sử dụng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng cho tế bào
 • D. Tạo màu sắc sặc sỡ cho lá, hoa và quả lúc chín

Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Đường được tạo ra trong pha sáng
 • B. Khí oxi được giải phóng trong pha tối
 • C. ATP sinh ra trong quang hợp là nguồn năng lượng lớn cung cấp cho tế bào

Câu 12: Sự kiện nào sau đây không xảy ra trong pha sáng?

 • A. Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng
 • B. Nước được phân li và giải phóng điện tử
 • D. Hình thành ATP

Câu 13: Vì sao hầu hết lá cây có mày xanh? 

 • A. Vì lá có chứa sắc tố diệp lục nên màu xanh
 • B. Vì lá làm nhiệm vụ quang hợp nên phải có màu xanh
 • D. Vì đó là màu của lá khi còn non, về già thì lá chuyển thành màu vàng

Câu 14: Trong pha sáng, ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra từ

 • A. Quá trình quang phân li nước
 • B. Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng trở thành trạng thái kích động
 • D. Sự hấp thụ năng lượng của nước

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 • A. Tất cả các sắc tố ở lá cây đều làm nhiệm vụ quang hợp
 • B. Sắc tố quang hợp phân bố ở trên màng thylacoit
 • D. Tất cả các tế bào thực vật đều tiến hành quang hợp

Câu 16: Nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, điều nào sau đây không đúng?

 • A. Các electron được giải phóng từ quang phân li nước sẽ bù cho diệp lục
 • C. O2 được giải phóng ra khí quyển
 • D. ATP và NADPH được tạo thành để cung cấp năng lượng cho pha tối

Câu 17: Quang hợp không có vai trò nào sau đây? 

 • A. Tổng hợp gluxit, các chất hữu cơ, oxi 
 • B. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học
 • D. Điều hòa tỷ lệ khí O$_{2}$/CO$_{2}$ của khí quyển

Câu 18: Khi nói về pha tối của quang hợp, phát biểu nào sau đây là đúng? 

 • A. Pha tối của quang hợp diễn ra ở xoang thilacoit
 • B. Pha tối của quang hợp không sử dụng nguyên liệu của pha sáng
 • D. Pha tối của quang hợp diễn ra ở những tế bào không được chiếu sáng

Câu 19: Khi nói về diệp lục, phát biểu nào sau đây là sai? 

 • A. Diệp lục hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và phần cuối của ánh sáng nhìn thấy
 • B. Diệp lục co thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác
 • C. Khi được chiếu sáng diệp lục có thể phát huỳnh quang

Câu 20: Trình tự các giai đoạn trong chu trình Canvin là: 

 • A. Cố định CO$_{2}$ $\rightarrow $ Tái sinh chất nhận $\rightarrow $ Khử APG thành ALPG
 • C. Khử APG thành ALPG $\rightarrow $ Cố định CO$_{2}$ Tái sinh chất nhận
 • D. Khử APG thành ALPG $\rightarrow $ Tái sinh chất nhận $\rightarrow $ Cố định CO$_{2}$

Câu 21: Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

 • A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh
 • C. Thực vật và nấm
 • D. Thực vật và động vật

Câu  22: Đặc điểm nào sau đây không có ở quang hợp? 

 • A. Sử dụng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể từ chất vô cơ
 • C. Chuyển hóa quanh năng thành hóa năng, tích lũy trong các liên kết hóa học
 • D. Chỉ diễn ra ở những sinh vật có sắc tố quang hợp (thực vật, tảo, một số vi khuẩn)

Câu 23: Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

 • A. Hóa tổng hợp
 • B. Hóa phân li
 • D. Quang phân li

Câu 24: Chu trình nào sau đây xảy ra trong pha tối của quá trình quang hợp?

 • B. chu trình Crep
 • C. chu trình Cnop   
 • D. cả A, B, C

Câu 25: Năng lượng cung cấp cho các phản ứng trong pha tối chủ yếu lấy từ

 • A. Ánh sáng mặt trời
 • B. ATP do các ti thể trong tế bào cung cấp
 • D. Tất cả các nguồn năng lượng trên


Xem đáp án