Lịch 2022 2023 tuần

Mới. in lịch năm học 2023-2024 có ngày nghỉ cho khu A, B, C

In lịch năm học 2022-2023Khu trường học A-B-C

Ngày tựu trường 2022-2023

 • Trước khi bắt đầu của giáo viên. Thứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2022
 • Học sinh tựu trường 2022. Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022

Ngày nghỉ học 2022-2023

 • Ngày lễ Các Thánh 2022. từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2022
 • ngày lễ giáng sinh 2022. từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023
 • Kỳ nghỉ đông 2023 - Khu A. từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2023
 • Nghỉ đông 2023 - Khu B. từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2023
 • Kỳ nghỉ đông 2023 - Khu C. từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2023
 • Nghỉ xuân 2023 - Khu A. từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2023
 • Nghỉ xuân 2023 - Khu B. từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023
 • Nghỉ xuân 2023 - Khu C. từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2023
 • Kỳ nghỉ hè 2023. Ngày 8 tháng 7 năm 2023

Cầu Thăng Thiên ngày 2022-2023

 • Cầu Thăng Thiên 2023 - Khu A. Ngày 17-22 tháng 5 năm 2023
 • Cầu Thăng Thiên 2023 - Khu B. Ngày 17-22 tháng 5 năm 2023
 • Cầu Thăng Thiên 2023 - Khu C. Ngày 17-22 tháng 5 năm 2023

In lịch năm học 2022-2023Tháng 9 năm 2022 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch năm học 2022-2023 của chúng tôi sẽ cho phép bạn dễ dàng tham khảo ngày bắt đầu năm học 2022 cũng như các ngày Lễ Các Thánh 2022, Giáng sinh 2022, mùa đông 2023, mùa xuân 2023 và các kỳ nghỉ hè 2023. Chúng tôi cũng đã chỉ định ngày cho Cầu Thăng thiên 2023

Lịch của chúng tôi bao gồm thời gian học từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Bạn có thể tải xuống miễn phí và in ở định dạng khổ A4

In lịch năm học 2022-2023Học kì 1. Tháng 9 năm 2022 đến Tháng 2 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch năm học 2022-2023Học kỳ 2. Tháng 3 năm 2023 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch năm học 2022-2023Trường học khu A

Khu trường A bao gồm các học viện Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon và Poitiers

Ngày nghỉ học 2022-2023 của khu A

 • Kết thúc nghỉ hè và tựu trường 2022. Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022
 • Ngày lễ Các Thánh 2022. từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2022
 • ngày lễ giáng sinh 2022. từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023
 • Kỳ nghỉ đông 2023 - Khu A. từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2023
 • Nghỉ xuân 2023 - Khu A. từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2023
 • Cầu thăng thiên 2023. từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2023
 • Kỳ nghỉ hè 2023. Ngày 8 tháng 7 năm 2023

In lịch học Khu ATháng 9 năm 2022 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch học Khu AHọc kì 1. Tháng 9 năm 2022 đến Tháng 2 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch học Khu AHọc kỳ 2. Tháng 3 năm 2023 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch năm học 2022-2023Trường học Khu B

Khu trường B bao gồm các học viện Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen và Strasbourg

Ngày nghỉ học 2022-2023 của khu B

 • Kết thúc nghỉ hè và tựu trường 2022. Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022
 • Ngày lễ Các Thánh 2022. từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2022
 • ngày lễ giáng sinh 2022. từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023
 • Nghỉ đông 2023 - Khu B. từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2023
 • Nghỉ xuân 2023 - Khu B. từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023
 • Cầu thăng thiên 2023. từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2023
 • Kỳ nghỉ hè 2023. Ngày 8 tháng 7 năm 2023

In lịch học Khu BTháng 9 năm 2022 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch học Khu BHọc kì 1. Tháng 9 năm 2022 đến Tháng 2 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch học Khu BHọc kỳ 2. Tháng 3 năm 2023 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch năm học 2022-2023Trường học Khu C

Trường khu C bao gồm các học viện Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse và Versailles

Ngày nghỉ học 2022-2023 của khu C

 • Kết thúc nghỉ hè và tựu trường 2022. Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022
 • Ngày lễ Các Thánh 2022. từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2022
 • ngày lễ giáng sinh 2022. từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023
 • Kỳ nghỉ đông 2023 - Khu C. từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2023
 • Nghỉ xuân 2023 - Khu C. từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2023
 • Cầu thăng thiên 2023. từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2023
 • Kỳ nghỉ hè 2023. Ngày 8 tháng 7 năm 2023

In lịch học Khu CTháng 9 năm 2022 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch học Khu CHọc kì 1. Tháng 9 năm 2022 đến Tháng 2 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

In lịch học Khu CHọc kỳ 2. Tháng 3 năm 2023 đến Tháng 8 năm 2023

Tải xuống ở định dạng Pdf hoặc JPG

Lịch học 2022-2023 với tuần A và B và các ngày lễĐược in

Mẫu lịch học các bạn có thể tải về bên dưới đây là mẫu đầy đủ nhất của chúng tôi. Nó sẽ cho phép bạn tham khảo ngoài ngày nghỉ học, ngày nghỉ lễ và tuần A và B của năm học 2022-2023.