Ngày 23 tháng 3 năm 2023 rơi vào ngày nào?

Mẫu Lịch tháng 3 năm 2023 là biểu thị trực quan về ngày và tháng của tháng 3 năm 2023. Mẫu này thường bao gồm khoảng trống để ghi chú các cam kết, sự kiện và nhiệm vụ quan trọng, cũng như thông tin bổ sung như lễ hội và ngày lễ.

Tháng 3 chỉ có một ngày lễ. Ngày tưởng niệm quốc gia về sự thật và công lý được xác định cố định vào ngày 24, để kỷ niệm mỗi lần kỷ niệm cuộc đảo chính năm 1976. Tháng thứ ba trong năm không có ngày nghỉ lễ nào khác ngoài ngày nghỉ cuối tuần

Tất cả các lịch đều miễn phí sử dụng, với điều kiện phải có logo của Calendarpedia, thông báo bản quyền ("© Calendarpedia®, www. lịchpedia. com") và điều khoản từ chối trách nhiệm ("Dữ liệu không có bảo đảm"). Để sử dụng mà không có logo Calendarpedia và thông báo bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tất cả nội dung trên trang web này đều thuộc bản quyền © 2011-2023 Calendarpedia®. Đã đăng ký Bản quyền. Dữ liệu được cung cấp mà không có bảo hành và có thể bị lỗi và thay đổi mà không cần thông báo trước

Xem thêm

lịch 2023 khác

Lịch từ 2023 đến 2024

Lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023theo hướng ngang (5 mẫu)

mẫu 1Dương lịch tháng 3 năm 2023ngang, màu

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • mỗi ngày một màu khác nhau (lịch "7 sắc cầu vồng")
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn


Mẫu 2.
Dương lịch tháng 3 năm 2023
ngang, 1 trang, số lớn

mẫu 2Dương lịch tháng 3 năm 2023ngang, số lớn

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • số lượng lớn để dễ đọc
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

mẫu 3Dương lịch tháng 3 năm 2023ngang, cổ điển

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn


Mẫu 4.
Dương lịch tháng 3 năm 2023
ngang, 1 trang, số nhỏ

Mẫu 4Dương lịch tháng 3 năm 2023ngang, số nhỏ

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn


Mẫu 5.
Dương lịch tháng 3 năm 2023
ngang, định dạng danh sách
(ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

Mẫu 5Dương lịch tháng 3 năm 2023ngang, định dạng danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023theo hướng dọc (4 mẫu)

đội 6Dương lịch tháng 3 năm 2023thẳng đứng, có màu

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • mỗi ngày một màu khác nhau (lịch "7 sắc cầu vồng")
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

đội 7Dương lịch tháng 3 năm 2023thẳng đứng, cổ điển

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn


Mẫu 8.
Dương lịch tháng 3 năm 2023
chân dung, 1 trang, số nhỏ

đội 8Dương lịch tháng 3 năm 2023dọc, hình nhỏ

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn


Mẫu 9.
Dương lịch tháng 3 năm 2023
dọc, 1 trang, định dạng danh sách
(ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

đội 9Dương lịch tháng 3 năm 2023theo chiều dọc, định dạng danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

 • lịch hàng tháng cho tháng 3 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch 3 tháng tháng 3 năm 2023 (1 Mẫu)

Xem hình ảnh lớn


Mẫu 10.
lịch 3 tháng
Tháng 2/tháng 3/tháng 4 năm 2023,
chân dung, 1 trang

đội 10Lịch 3 tháng cho tháng 2/tháng 3/tháng 4 năm 2023thẳng đứng

 • lịch hàng quý. 3 lịch hàng tháng trên 1 trang
 • hướng dọc
 • thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch tháng 3 năm 2023 dưới dạng tệp hình ảnh (1 Mẫu)

Dương lịch tháng 3 năm 2023dưới dạng tệp hình ảnh để tải xuống và in

Xem hình ảnh

Tháng Hai 2023 Tháng Tư 2023 Tháng Ba 2023 Học kỳ. LuMaMiJuViS�Su91234510678910111211131415161718191220212223242526132728293031

Tháng 3 là tháng thứ ba trong năm và là tháng thứ hai trong bảy tháng có 31 ngày (các tháng còn lại là tháng 1, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12). Ở Bắc bán cầu, đó là tháng đầu tiên của mùa xuân và xảy ra điểm xuân phân (một trong hai ngày trong năm mà ngày và đêm có độ dài xấp xỉ bằng nhau), diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 21 tháng 3 và đánh dấu sự bắt đầu thiên văn của mùa xuân (xuân phân xảy ra cùng một lúc trên toàn thế giới, nhưng ngày và giờ địa phương khác nhau giữa các nơi khác nhau tùy thuộc vào múi giờ của từng nơi). Tháng 3 lấy tên từ Mars, vị thần chiến tranh của La Mã, người mà người La Mã gọi là March Martius, và ban đầu là tháng đầu tiên của lịch La Mã.

 • Các cung hoàng đạo trong tháng 3 là Song Ngư (đến khoảng ngày 20 tháng 3*) và Bạch Dương (khoảng từ ngày 21 tháng 3*)
 • Tháng 3 luôn bắt đầu bằng cùng một ngày trong tuần với tháng 11 và trong những năm không nhuận cũng như tháng 2
 • Vào năm 2023, tháng Ba bắt đầu vào Thứ Tư và kết thúc vào Thứ Sáu
 • Thông tin thêm về tháng 3 (sự kiện, biểu tượng và lịch sử)

"Tháng ba" trong các ngôn ngữ khác

Afrik�AsmaArt�rabe مَارِس Vascomartxoabengal� মার্চ B�lgaroмартchino 三月 Dan�SmartsAm�rzesperantomartestoniom�RTSFilipino (tagalo) Marsofinland�smaaliskufranc�Marsfris�artGriegoμάρτιο ϞHDI

AilenM�rtaĐảo’sMarsÝTháng baNhật Bản3月 hoặc 三月CatalonMarçHàn Quốc3월Người CroatiaOžujakLatinMartiusLat�nMartāLitvaKovasHà LanMaartNa UyMarsMalayMacMalt�sMarzuMacedoniaМартBa LanMarzecBồ Đào NhaਾਾਾPunjabi

RumanoMartieRusoМартSuecoMarsSerbioМартEslovaquiaMarecEsloveniaMarecEspa�olMarzoTamilਮਾਰਚTailand'sเดือนมีนาคมChecaBřezenTurcoMartH.ngaroMárciusUcranianoБерезенa

Ngày 22 tháng 3 năm 2023 rơi vào ngày nào?

thứ Tư , năm 2023. Đó là ngày thứ 80 của năm (không nhuận).

Thứ gì rơi vào ngày 24 tháng 3 năm 2023?

24 tháng 3 (thứ sáu). Ngày tưởng nhớ sự thật và công lý .

Ngày 13 tháng 3 năm 2023 rơi vào ngày nào?

Thứ Hai , trong năm 2023. Đó là ngày thứ 71 của năm (không nhuận).

Ngày 21 tháng 3 năm 2023 rơi vào ngày nào?

Các ngày quan trọng trong tháng 3 năm 2023 . Ngày hội chứng Down thế giới . 22 tháng 3. ngày nước thế giới.