Chứng chỉ hành nghề về tư vấn cổ phần hóa năm 2024

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đó trước khi hoạt động kinh doanh. Trong số đó, một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề là gì?

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp để hoạt động trong một ngành nghề nào đó.

Phải khẳng định rằng, chứng chỉ hành nghề không phải giấy chứng nhận về chuyên môn của người hành nghề. Đây chỉ là công cụ để giám sát, thực hiện đạo đức của người hành nghề. Song để được cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề hàng năm cần tham gia các lớp học bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

Chứng chỉ hành nghề về tư vấn cổ phần hóa năm 2024
Danh sách ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề (Ảnh minh họa)

Lý do một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

Với một số ngành nghề kinh doanh, yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp là hết sức cần thiết.

Chứng chỉ hành nghề được xem là điều kiện nhân sự bắt buộc doanh nghiệp phải đáp ứng để được hoạt động kinh ngành nghề yêu cầu chứng chỉ.

Đây là điều kiện ràng buộc để đảm bảo trong suốt quá trình kinh doanh, công ty có nghĩa vụ tuyển nhân viên hoặc giám đốc có chứng chỉ hành nghề nhằm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng như tăng tính chịu trách nhiệm của cả cá nhân và doanh nghiệp. là giải pháp được nhiều doanh nghiệp sử dụng và thành công bởi giúp quá trình tiến hành hiệu quả, nhanh chóng và đúng pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra: Làm sao để chọn địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp? Hãy cùng làm rõ trong bài viết dưới đây.

Đọc thêm: Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

1. Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp là dịch vụ giúp khách hàng chuẩn bị thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, đi sâu rà soát toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính, đề xuất các phương án tư vấn nhằm xử lý các vấn đề tài chính của doanh nghiệp trước khi tiến hành cổ phần hóa.

Chứng chỉ hành nghề về tư vấn cổ phần hóa năm 2024

1.1. Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp gồm các dịch vụ tư vấn

Cụ thể, dịch vụ cổ phần hóa sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
 • Xây dựng lộ trình cổ phần hóa
 • Tư vấn phương án cổ phần hóa và cách thức hoạt động sau cổ phần hóa
 • Tư vấn xây dựng điều lệ công ty cổ phần mới
 • Tư vấn phương án bán đấu giá cổ phiếu để cổ phần hóa
 • Tư vấn thành lập tổ chức Đại hội Cổ đông

Dịch vụ cổ phần hóa doanh nghiệp không chỉ đơn giản là hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cổ phần mà còn kéo dài trước và sau quá trình đó để đảm bảo quy trình diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật và còn là tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt thời gian về sau.

1.2. Đối tượng cần được tư vấn cổ phần hóa

Các đối tượng nên dùng tới dịch vụ tư vấn cổ phần hóa là:

 • Doanh nghiệp nhà nước
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH một thành viên…

2. Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa của BSC

Chứng chỉ hành nghề về tư vấn cổ phần hóa năm 2024

BSC là công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng, tham ra kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán. Với 50 năm kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng và 20 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán.

BSC tự tin mang đến các dịch vụ tư vấn uy tín tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa của BSC bao gồm các dịch vụ sau:

2.1. Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa

Công ty chứng khoán BSC sẽ cùng với chủ doanh nghiệp, đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp, sau đó, xây dựng một lộ trình cổ phần hóa bài bản, hợp lý và phù hợp nhất.

Đọc thêm: Quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

2.2. Xác định giá trị doanh nghiệp

Dựa vào các số liệu kế toán đã được kiểm toán và các tài liệu cần thiết khác. Đội ngũ chuyên viên phân tích của Công ty chứng khoán BSC sẽ sử dụng các phương pháp khoa học để giúp doanh nghiệp xác định giá trị của tài sản, từ đó đưa ra giá trị thực thế của doanh nghiệp chính xác nhất, với sai số thấp nhất.

2.3. Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa

Chứng chỉ hành nghề về tư vấn cổ phần hóa năm 2024

Chúng tôi sẽ tư vấn phương án sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm đầu sau khi cổ phần hóa. Xây dựng bản dự thảo điều lệ hoạt động của công ty cổ phần. Đưa ra các phương án tài chính và xây dựng vốn điều lệ nhằm tối ưu hóa cơ cấu sở hữu sau khi chuyển thành công ty cổ phần.

2.4. Tư vấn đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Cổ phần của công ty lần đầu được đưa ra đấu giá ngoài công chúng. Bởi vậy việc xây dựng lịch trình, phương án bán đấu giá là rất quan trọng.

Chúng tôi sẽ xây dựng các chương trình giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm và mua cổ phần doanh nghiệp. Xây dựng và tổ chức bán đấu giá cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

2.5. Tư vấn sau cổ phần hóa

Sau khi công ty cổ phần hóa thành công:

 • Công ty chứng khoán BSC sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn sau cổ phần hóa cho doanh nghiệp thông qua các dịch vụ tư vấn về tái cơ cấu, mua và sáp nhập, bán và giải thể doanh nghiệp.
 • Phân tích tính cạnh tranh và khả năng tồn tại, duy trì và phát triển của công ty.
 • Tư vấn nâng cao giá trị cổ phiếu, tạo tiền đề cho quá trình phát triển của công ty giúp doanh nghiệp có đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Khi đã xác định rõ ràng lợi thế và tiềm năng thì cổ phần hóa doanh nghiệp là điều cần thiết thì qúa trình này sẽ giúp tăng cường tính công khai, minh bạch và nguồn lực doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo nên sự thành công của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp trong tương lai.