Giải bài toán lớp 4 luyện tập trang 74 năm 2024

 1. Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 18.

Lời giải chi tiết:

 1. 142 x 12 + 42 x 18

\= 142 x (12 +18)

\= 142 x 30 = 4260

 1. 49 x 365 - 39 x 365

\= (49-39) x 365

\= 10 x 365 = 3650

 1. 4 x 18 x 25

\= 18 x (4 x 25)

\= 10 x 100 = 1800

4. Giải bài 4 trang 74 SGK Toán 4

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính số bóng điện lắp cho 32 phòng học.

- Tính số tiền phải trả.

Cách 2:

- Tính số tiền để mua bóng điện cho 1 phòng học.

- Tính số tiền phải trả.

Tóm tắt:

Có: 32 phòng học

Mỗi phòng: 8 bóng điện

Mỗi bóng điện: 3500 đồng

Tất cả: ... đồng?

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Số bóng điện lắp cho 32 phòng học là:

8 x 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 x 256 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Cách 2:

Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là:

3500 x 8 = 28 000 (đồng)

Số tiền mua bóng điện cho cả trường là:

28 000 x 32 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

5. Giải bài 5 trang 74 SGK Toán 4

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

 1. Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5cm b

a = 15m, b = 10m

 1. Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số rồi tính diện tích S.

- Tính chiều dài mới rồi tính diện tích hình chữ nhật mới, sau đó so sánh với diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Lời giải chi tiết:

 1. Với a = 12cm, b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 (cm2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 x 10 = 150 (m2)

 1. Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2

Diện tích hình chữ nhật mới là a x 2 x b = (a x b ) x 2 = S x 2

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức Tiếng Việt 4 tập 2

Qua bài Tập làm văn: Tóm tắt tin tức trong chương trình Tiếng Việt lớp 4 do HOC247 nhằm giúp các con học sinh lớp 4 nắm được những kiến thức về khái niệm, các bước thực hiện khi muốn tóm tắt một bản tin. Đồng thời, biết vận dụng những kiến thức vừa học để hoàn thành tốt các bài tập trong phần Luyện tập.

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Tiếng Việt 4 tập 2

Qua bài giảng Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trong chương trình Tiếng Việt lớp 4 do HOC247 tổng hợp giúp các con học sinh lớp 4 nắm được các bộ phận, tác dụng của câu kể Ai là gì?. Đồng thời biết dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp con hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình con.

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Bài giải

Số bóng điện lắp cho cả 32 phòng học là:

8 x 32 = 256 (bóng điện)

Số tiền để mua 256 bóng điện là:

3500 x 256 = 896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng.

Bài 5. (Trang 74 SGK Toán 4)

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a, b cùng đơn vị đo)

 1. Tính S, biết

+) a = 12cm; b = 5 cm.

+) a = 15m; b = 10m.

 1. Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên mấy lần?

Giải bài toán lớp 4 luyện tập trang 74 năm 2024

Bài giải

 1. +) Với a = 12cm; b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 (cm)

+) Với a = 15m; b = 10m thì S = 15 x 10 = 150 (m)

 1. Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2

DIện tích của hình chữ nhật mới là:

a x 2 x b = (a x b) x 2 = S x 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật ban đầu tăng lên 2 lần.

Nhà trường sẽ chi trả 896,000 đồng để lắp đủ 256 bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng, với giá 3500 đồng/bóng.

Tính số tiền nhà trường cần bỏ ra để mua đủ số bóng điện cho 32 phòng học. Số tiền là 896,000 đồng.

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là 896,000 đồng. Cách 2: Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là 28,000 đồng.

Hướng dẫn giải bài tập trang 74 Toán 4 ngắn gọn

Giải bài toán lớp 4 luyện tập trang 74 năm 2024
Giải bài toán lớp 4 luyện tập trang 74 năm 2024
Giải bài toán lớp 4 luyện tập trang 74 năm 2024

Đây là giải bài tập trang 74 SGK Toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại giải bài tập trang 73 SGK Toán 4 hoặc xem trước giải bài tập trang 75 SGK Toán 4 để nâng cao kỹ năng Toán lớp 4.

Giải câu 1 đến 5 trang 74 SGK môn Toán lớp 4

Giải câu 1 trang 74 SGK Toán lớp 4

Giải câu 2 trang 74 SGK Toán lớp 4

Giải câu 3 trang 74 SGK Toán lớp 4

Giải câu 4 trang 74 SGK Toán lớp 4

Giải câu 5 trang 74 SGK Toán lớp 4

Ngoài những bài giải trên, hãy khám phá thêm giải bài tập trang 51 SGK Toán 4 để tăng cường kiến thức Toán lớp 4.

Hãy sẵn sàng và đào sâu vào nội dung giải bài tập trang 52, 53 SGK Toán 4 để làm chủ kiến thức trong chương trình Toán 4.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]