Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

Thì Hiện tại đơn (Simple Present Tense) là 1 trong các thì tiếng Anh - Chủ điểm ngữ pháp căn bản đầu tiên mà bất cứ người học tiếng Anh nào cũng đều phải “nằm lòng” trước khi học những mảng kiến thức mở rộng và chuyên sâu hơn.

Trong bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ một cách chi tiết để giúp các bạn hiểu rõ thì Hiện tại đơn - Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết như thế nào, cũng như giúp bạn có thể sâu chuỗi kiến thức bài học dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, những ví dụ phân tích cụ thể và bài tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp các bạn càng nắm chắc hơn về thì Hiện tại đơn này. Vậy chúng ta cùng bắt vào bài học ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc diễn tả chân lý và sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

➢ I walk to school every day. (Tôi đi bộ đi học hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy thường xuyên chơi bóng đá).

\>> Hãy xem hình ảnh dưới đây để hiểu hơn về thì này nhé:

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

Ví dụ về thì hiện tại đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

Thể

Động từ “to be”

Động từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Chú ý:

 • I + am
 • He, She, It + is
 • You, We, They + are

E.g.1: I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ đều là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là mẹ tôi.)

Chú ý:

 • I, You, We, They + V (nguyên thể)
 • He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn đi bơi vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào lúc 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy không phải là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (ng. thể)

Chú ý:

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

E.g: He doesn't work in a shop. (Anh ta không làm việc ở cửa tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

 • Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

 1. What is this? (Đây là gì?).
 1. Where are you? (Bạn ở đâu thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: Do you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

 • Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

 1. Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)
 1. What do you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

LƯU Ý KHÁC

Khi chia động từ ở thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) thì động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có “to” như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải chia động từ bằng cách thêm đuôi có "s/es" tùy từng trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau động từ:

– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: Cách phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc các từ loại khác nhau)

* Chú ý: cách phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không dựa vào cách viết (spelling).

– /s/: Khi từ có âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

– /iz/: Khi từ có âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: Khi từ có âm cuối là các phụ âm còn lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

➣ Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi đánh răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o'clock.

Tôi thường xuyên thức giấc vào lúc 6h sáng.

➨ Ta thấy việc thức dậy lúc 6h sáng là hành động lặp đi lặp lại thường xuyên => sử dụng thì hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là “I” nên động từ “get up” ở dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn đúng giờ.

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

I brush my teeth every day

\>>> TÌM HIỂU NGAY: Thì hiện tại tiếp diễn - Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

➣ Diễn tả chân lý, sự thật hiển nhiên

Là các sự vật, hiện tượng hiển nhiên trong cuộc sống không có gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất quay quanh mặt trời.

➨ Việc trái đất luôn quay quanh mặt trời là sự thật hiển nhiên => dùng hiện tại đơn.

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

The earth moves around the Sun.

\>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật kiến thức về câu đảo ngữ trong tiếng Anh

➣ Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai

Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, lịch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy bay cất cánh lúc 7 giờ sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.

➨ Mặc dù máy bay chưa tới hay tàu chưa khởi hành nhưng vì đây là lịch trình có sẵn nên sẽ sử dụng thì hiện tại đơn.

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng trong câu điều kiện loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua đi, chúng ta có thể chơi tennis.

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì hiện tại đơn trong một số cấu trúc khác trong tiếng Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi anh ấy tới.

- They will go to the beach only when it is sunny.

Họ sẽ đi biển chỉ khi trời nắng.

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

They will go to the beach only when it is sunny.

\>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật ngữ pháp ẵm trọn 990 điểm TOEIC

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: khi trong câu có các trạng từ chỉ tần suất:

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

 • We sometimes go to the beach. (Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)
 • I always drink lots of water. (Tôi thường hay uống nhiều nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm)

Ví dụ:

 • They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình mỗi tối.)
 • I play football weekly. (Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

 • He goes to the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)
 • I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)

Chúng ta cùng ôn lại kiến thức về thì hiện tại đơn qua video này nhé!

Bạn có thể học và Download đầy đủ kiến thức về thì hiện tại đơn cũng như bài tập dưới đây nhé!

Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của Học viên.

Bạn Hãy đăng ký ngay Tại Đây nhé!


5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat. 10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ to Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The bank (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ to me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in Hai Phong city.

Bài tập 2: Sử dụng những động từ cho dưới đây để điền vào chỗ trống thích hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don't often ...... ............ ... coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... at 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... many accidents.

5. My parents .. .. . ................. in a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ the Atlantic and Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng các động từ sau để hoàn thành câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... in Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... in the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... honey.

5. Vegetarians ...... meat.

6. An atheist ....... in God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. from one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... the t ruth.

9. The River Amazon ....................................... into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: Chia động từ cho đúng

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I've got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. 'Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?' - 'From Cuba.'

5. 'What . ............. .... (you / do)?' - I'm an electrician.'

6. lt .................................................................... .................... (take) me an hour to get to work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn't very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt câu hỏi mà bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và gia đình cô ấy.

1. You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want to know. Ask Lisa.

......... ...................... your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa's brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to the cinema a lot. You want to know how often. Ask her.

................................................................................................................

6 You don't know where Lisa's grandparents live. You want to know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits to work? => Do they wear suits to work?

 1. she / not / sleep late at the weekends =>________
 2. we / not / believe the Prime Minister =>________
 3. you / understand the question? =>________
 4. they / not / work late on Fridays =>________
 5. David / want some coffee? =>________
 6. she / have three daughters =>________
 7. when / she / go to her Chinese class? =>________
 8. why / I / have to clean up? =>_______

Bài tập 7: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

Rita: (►) Do you like (you / like) football, Tom?

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) to all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) to away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) to a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It's a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to buy the tickets and pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ............................ (I / not / want) to do anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.


6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am 2. does not study

3. are not

4. has 5. have 6. lives 7. Where are your children? 8. works 9. likes 10. lives 11. rains 12. fly 13. flies 14. closes 15. tries - do not think 16. passes 17. is - watch 18. writes 19. Do you speak English? 20. does not live

Bài 2

1. speaks 2. drink 3. opens 4. causes 5. live 6. take 7. connects

Bài 3

1. goes 2. doesn’t grow 3. rises 4. make 5. don't eat 6. doesn't believe 7. translates 8. don't tell 8. don't tell

Bài 4:

1. doesn't drink2. do the banks close3. don't use 4. does Ricardo come 5. do you do 6. takes ... does it take 7. does this word mean 8. doesn't do

Bài 5

1. How often do you play tennis 4. What does your brother do? 2. Does your sister play tennis? 5. How often do you go to the cinema? 3. Which newspaper do you read? 6. Where do your grandparents live?

Bài 6: Câu hoàn chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends. 5. Does David want some coffee? 2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters. 3. Do you understand the question? 7. When does she go to her Chinese class? 4. They don’t work late on Fridays. 8. Why do I have to clean up?

Bài tập 7

1. I go 8. does it cost 2. comes 9. I don’t know 3. we travel 10. that doesn’t matter 4. don’t you come 11. I don’t want 5. doesn’t make 12. Does that annoy 6. do you take 13. it doesn’t annoy 7. I love 14. find

➤ LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đây là toàn bộ chi tiết bài học về thì hiện tại đơn (Simple present tense) bao gồm: Khái niệm, công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và bài tập rèn luyện, nhằm giúp các bạn hiểu thật rõ kiến thức về thì cơ bản này cũng như có thể áp dụng chính xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học thêm những bài học về các thì tiếng Anh khác trên site anhngumshoa.com nhé!

Khi nào dùng simple present khi nào dùng to be năm 2024

Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập, các bạn đừng ngần ngại comment dưới bài viết để được hướng dẫn và giải đáp nha!

Khi nào dùng Simple Present?

Thì hiện tại đơn (Simple Present) là thì dùng để tả một hành động chung chung hay 1 thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống hàng ngày; hoặc một chân lý, sự thật hiển nhiên; hoặc một hành động/ sự kiện được diễn ra trong thời điểm hiện tại. Ví dụ: She goes to the gym every morning. (Cô ấy tập thể dục mỗi sáng)

Khi nào thì dùng động từ to be?

To be là động từ cơ bản được sử dụng để chỉ sự tồn tại của một người, vật, sự vật hoặc để liên hệ một đối tượng với đặc điểm của nó. Trong ngôn ngữ học, động từ to be còn được gọi là hệ từ (copula). Theo sau to be là bổ ngữ (complement). Bổ ngữ của to be có thể là danh từ, cụm danh từ, tính từ hoặc cụm giới từ.

Khi nào dùng To Be ở thì hiện tại đơn?

Diễn tả tính chất của một sự việc, sự vật nào đó ở thời điểm hiện tại: Động từ Tobe trong câu được chia theo thì hiện tại đơn cũng giúp diễn tả một sự việc, một trạng thái nào đó, ví dụ như the traffic is bad now, so I can not come on time - giao thông bây giờ rất tệ, nên tôi không thể đến đúng giờ như đã định.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn?

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn là trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất như: Always (thường xuyên), often (thường), usually (thường thường), seldom (hiếm khi), sometimes (thỉnh thoảng), hardly ever (hầu như không bao giờ) Every + khoảng thời gian. Ví dụ: every day/ every month/ every year/ every week,…