Bài 41 toán 9 tập 2 trang 58 năm 2024

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 41 được giải như sau:

Gọi số mà một bạn đã chọn là \(x\) và số bạn kia chọn là \(\small x+5\)

Tích của hai số là \(\small x(x+5)\)

Theo đề bài ta có phương trình:

\(\small x(x+5)=150\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+5x-150=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=10\) hoặc \(\small x=-15\)

Vậy:

Nếu bạn Minh chọn số 10 thì bạn Lan chọn số 15 hoặc ngược lại

Nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Minh chọn số -10 hoặc ngược lại.

-- Mod Toán 9 HỌC247

: Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào?

Bài 42 (trang 58 SGK Toán 9 tập 2): Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi. Song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết hai năm bác phải trả tất cả là 2 420 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm?

Bài 43 (trang 58 SGK Toán 9 tập 2): Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo môt đường sông dài 120km. Trên đường đi, xuồng có nghỉ lại 1 giờ ở thị trấn Năm Căn. Khi về, xuồng đi theo đường khác dài hơn đường lúc đi 5km và với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 5km/h. Tính vận tốc của xuồng lúc đi, biết rằng thời gian về bằng thời gian đi.

Chiến thắng mọi thách thức với cách giải bài tập trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 - Lập phương trình là chìa khóa thành công cho việc ôn tập và nâng cao kiến thức toán học một cách nhanh chóng.

\=> Khám phá thêm tài liệu Giải toán lớp 9 tại đây: Giải Toán lớp 9

Bài 41 toán 9 tập 2 trang 58 năm 2024
Bài 41 toán 9 tập 2 trang 58 năm 2024
Bài 41 toán 9 tập 2 trang 58 năm 2024

Tận hưởng hành trình ôn luyện Toán 9 với phần Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 9 Tập 1 - Bước đầu quan trọng để phát triển kỹ năng giải toán 9.

Khám phá thêm về Giải bài tập trang 99, 100, 101 SGK Toán 9 Tập 1 để đạt kiến thức Toán 9 cao cấp.

Bảng phương pháp giải bài toán lớp 9 bằng cách lập phương trình - Chìa khóa vàng cho việc ôn tập và nâng cao kỹ năng làm toán nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết giải bài đường tròn ngoại tiếp nội tiếp để đối mặt với mọi thử thách toán học.

Khám phá cách giải bài tập trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 trong loạt bài hướng dẫn giải toán lớp 9. Xem lại bài giải trang 58, 59 SGK Toán 9 Tập 1 hoặc xem hướng dẫn Giải bài tập trang 61 SGK Toán 9 Tập 1 để nâng cao kiến thức Toán lớp 9.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]

bài 41

:

Gọi x là số mà một bạn (Minh hoặc Lan) đã chọn và số mà bạn kia chọn là x + 5.

Khi đó tích của hai số là x(x+5).

Theo đề bài ta có phương trình x(x+ 5) = 150

Vậy:

Nếu bạn Minh chọn số 10 thì bạn Lan chọn số 15 hoặc ngược lại.

Nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Lan chọn số -10 hoặc ngược lại.

bài 42:

Gọi lãi suất cho vay là x (%), x > 0

Tiền lãi sau một năm là: 2 000 000 . x/100 hay 20000x (đồng)

Sau 1 năm cả vốn lẫn lãi sẽ là: 2 000 000 + 20000x (đồng)

Tiền lãi riêng năm thứ hai phải chịu là:

(2 000 000 + 20000x) x/100 hay 20000x + 200x2

Số tiền sau hai năm bác Thời phải trả là:

2 000 000 + 40000x + 200x2

Theo đầu bài ra ta có phương trình:

2 000 000 + 40 000x + 200x2 = 2 420 000 hay x2 + 200x – 2 100 = 0

Giải phương trình:

∆’ = 1002 – 1 . (-2 100) = 10 000 + 2 100 = 12 100

\=> √∆’ = 110

Bài 41 toán 9 tập 2 trang 58 năm 2024

Vì x > 0 nên x1 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: lãi suất là 10%.

bài 43;

Gọi vận tốc của xuồng lúc đi là x (km/h), x > 0, thì vận tốc lúc về là x – 5 (km/h).

Vì khi đi có nghỉ 1 giờ nên thời gian khi đi hết tất cả là:

120/x + 1 (giờ)

Đường về dài: 120 + 5 = 125 (km)

Bài 41 toán 9 tập 2 trang 58 năm 2024

Giải phương trình:

x2 – 5x + 120x – 600 = 125x ⇔ x2 – 10x – 600 = 0

∆’ = (-5)2 – 1 . (-600) = 625, √∆’ = 25

x1 = 5 – 25 = -20, x2 = 5 + 25 = 30

Vì x > 0 nên x1 = -20 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: Vận tốc của xuồng khi đi là 30 km/h.

.

còn bài nào gửi lên mình trả lời cho.