Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024

 • Học từ vựng tiếng Anh
 • Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh
 • Từ vựng tiếng Anh về Quần áo

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi

Từ vựng tiếng Anh về Quần áo Phần 1

Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • dress /dres/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  đầm
 • blouse
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  áo cánh (phụ nữ)
 • pants /pænts/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  quần tây
 • shorts
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  quần đùi
 • shirt /ʃɜːt/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  áo sơ mi
 • T-shirt áo thun
 • suit /suːt/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  bộ đồ vest
 • jacket /ˈdʒækɪt/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  áo khoác
 • skirt /skɜːt/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  váy
 • gloves /ɡlʌv/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  găng tay
 • belt /belt/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  thắt lưng/dây nịt
 • cap /kæp/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  mũ lưỡi trai

Từ vựng tiếng Anh về Quần áo Phần 2

Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024

 • cardigan /ˈkɑːdɪɡən/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  áo khoác len
 • sweater /ˈswetər/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  áo len dài tay
 • bathrobe /ˈbɑːθrəʊb/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  áo choàng tắm
 • jeans /dʒiːnz/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  quần jeans
 • nightdress /ˈnaɪtdres/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  đầm ngủ
 • scarf /skɑːf/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  khăn quàng cổ

Từ vựng tiếng Anh về Quần áo Phần 3

Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024

 • shoe giày
 • sock /sɒk/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  (chiếc) tất
 • hat /hæt/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  cái mũ
 • wallet /ˈwɑːlɪt/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
 • watch /wɑːtʃ/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  đồng hồ đeo tay (bỏ túi)
 • tie /taɪ/
  Quần tiếng anh đọc là gì năm 2024
  caravat

Nội dung có sẵn trên trang web của chúng tôi là kết quả của những nỗ lực hàng ngày của các biên tập viên của chúng tôi. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: cung cấp cho bạn nội dung phong phú, chất lượng cao. Tất cả điều này là có thể nhờ thu nhập được tạo ra bởi quảng cáo và đăng ký.

Bằng cách đồng ý hoặc đăng ký, bạn đang hỗ trợ công việc của nhóm biên tập của chúng tôi và đảm bảo tương lai lâu dài của trang web của chúng tôi.