Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024

Xin cho hỏi tốt nghiệp khóa đào tạo ngành công chứng thì có hành nghề công chứng ngay được không? Câu hỏi của anh Thanh (TP.HCM)

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Mẫu các loại hợp đồng làm việc của viên chức 2023? 11:02 | 18/04/2023

Cho tôi hỏi hợp đồng làm việc của viên chức hiện nay được thực hiện theo mẫu nào? Câu hỏi từ anh Giang (Đồng Nai).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Dược sĩ cao cấp được áp dụng hệ số lương viên chức bao nhiêu? 15:43 | 15/04/2023

Cho tôi hỏi dược sĩ cao cấp được áp dụng hệ số lương viên chức bao nhiêu? Dược sĩ cao cấp có được chủ trì giảng dạy cho viên chức chuyên môn không? Câu hỏi của chị Ánh (Tiền Giang).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Để trở thành giáo viên mầm non công lập cần phải có trình độ đào tạo gì? 09:45 | 10/04/2023

Cho tôi hỏi để trở thành giáo viên mầm non công lập thì cần phải có trình độ đào tạo gì? Các trường hợp nào được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập? Câu hỏi từ chị Ánh Tuyết (Cà Mau).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư theo quy định hiện nay? 16:33 | 13/04/2023

Cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư hiện nay bao gồm những gì? Muốn đăng ký tập sự hành nghề luật sư thì người đăng ký phải đáp ứng điều kiện gì? Câu hỏi từ chị Nga (Vĩnh Phúc)

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Hồ sơ dự thi nâng ngạch thẩm tra viên cao cấp được quy định như thế nào? 10:30 | 31/03/2023

Cho tôi hỏi hồ sơ dự thi nâng ngạch thẩm tra viên cao cấp được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Chí Thanh đến từ Tây Ninh.

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Công việc của tập sự Thừa phát lại là gì? Tập sự thừa phát lại phải bồi dưỡng những kỹ năng nào? 00:25 | 12/04/2023

Cho tôi hỏi công việc của tập sự Thừa phát lại là gì? Tập sự thừa phát lại phải bồi dưỡng những kỹ năng nào? Câu hỏi của anh Nhân (Đồng Tháp).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Viên chức hộ sinh đang giữ ngạch hộ sinh chính theo Thông tư 06/2011/TT-BNV có được bổ nhiệm lên viên chức hộ sinh hạng 2 không? 15:50 | 01/05/2023

Viên chức hộ sinh đang giữ ngạch hộ sinh chính theo Thông tư 06/2011/TT-BNV có được bổ nhiệm lên viên chức hộ sinh hạng 2 không? Viên chức hộ sinh hạng 2 phải thực hiện những công việc gì trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp? Câu hỏi của anh Thắng (Cà Mau)

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023? Chỉ tiêu, điều kiện tuyển dụng như thế nào? 17:19 | 07/04/2023

nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng; thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển. - Thí sinh nộp phí dự tuyển khi nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng viên chức. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 được quy định như thế nào? 18:25 | 14/04/2023

Cho tôi hỏi đối tượng nào được ưu tiên trong xét tuyển công chức cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023? Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức cơ quan Tổng cụ Thuế năm 2023 được quy định như thế nào? Câu hỏi của chị Mai (TP.HCM).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Lương của Tổng Bí thư là bao nhiêu? Tăng lương Tổng Bí thư từ năm 2023? 09:30 | 29/03/2023

Lương của Tổng Bí thư là bao nhiêu? Tăng lương Tổng Bí thư từ năm 2023? Tiêu chuẩn của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như thế nào? - Câu hỏi của chị Quỳnh (Huế).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2023 được quy định như thế nào? 11:18 | 15/04/2023

Cho tôi hỏi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm nay được quy định như thế nào? Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ gồm những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh Trung (Đồng Tháp)

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương cho công chức không? 20:30 | 28/03/2023

Thời gian tập sự có được tính vào thời gian xét nâng lương không đối với công chức không? Cơ quan nào có thẩm quyền xét nâng bậc lương thường xuyên cho công chức theo quy định hiện này? Câu hỏi của chị Ngọc (Lâm Đồng)

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Dự kiến tăng mức lương của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2023? Lương Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là bao nhiêu? 16:45 | 28/03/2023

Dự kiến tăng mức lương của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2023? Lương Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là bao nhiêu? Tiêu chuẩn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hiện nay như thế nào? - Câu hỏi của chị Ngọc (Gia Lai).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Kỹ thuật viên bảo quản chính có phải tham gia biên soạn giáo trình nghiệp vụ của ngành dự trữ không? 04:50 | 13/04/2023

Cho tôi hỏi Kỹ thuật viên bảo quản chính có phải là công chức? Kỹ thuật viên bảo quản chính có phải tham gia biên soạn giáo trình nghiệp vụ của ngành dự trữ không? Câu hỏi của anh Tiến (Phú Yên).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hưởng lương hằng tháng là bao nhiêu? Dự kiến tăng lương Chủ tịch Quốc hội từ năm 2023? 16:43 | 28/03/2023

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hưởng lương hằng tháng là bao nhiêu? Dự kiến tăng lương Chủ tịch Quốc hội từ năm 2023? Tiêu chuẩn của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hiện nay như thế nào? - Câu hỏi của chị Giang (Quảng Trị).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Dược sĩ chính có thể tham gia hội chẩn cùng các bác sĩ hay không? 10:20 | 15/04/2023

Cho tôi hỏi dược sĩ chính có thể tham gia hội chẩn cùng các bác sĩ hay không? Viên chức tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp 2 muốn xét thăng hạng lên dược sĩ chính cần đáp ứng điều kiện gì? Câu hỏi của anh Triển (Quảng Nam)

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Kế toán viên cao cấp có được tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính không? 01:10 | 13/04/2023

Cho tôi hỏi kế toán viên cao cấp có được tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính không? Kế toán viên cao cấp được áp dụng hệ số lương loại nào? Câu hỏi của chị Hạnh (Thanh Hóa).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Thủ kho bảo quản có phải trực tiếp kiểm tra việc giao nhận hàng nhập, xuất kho? 18:10 | 12/04/2023

Cho tôi hỏi thủ kho bảo quản có phải trực tiếp kiểm tra việc giao nhận hàng nhập, xuất kho? Công chức dự thi nâng ngạch thủ kho bảo quản thì phải đáp ứng các yêu cầu gì? Câu hỏi của chị Tiên (Bình Dương).

Báo cáo thực tập kế toán tiền luong7 2023 năm 2024
Công chức ngạch văn thư viên chính và văn thư viên có sự thay đổi về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng? 00:23 | 27/03/2023

nhũng, lãng phí, tiêu cực; - Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực. Ngạch Văn thư viên chính có chức trách và nhiệm vụ gì? Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư 2/2021/TT-BNV, ngạch Văn thư viên chính có chức trách và nhiệm vụ như sau: * Về chức trách: Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao