Đường dây nóng sở giáo dục thanh hóa năm 2024

Trong những năm qua, vẫn còn có đơn thư và báo chí phản ánh về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu, tổ chức các hoạt động giáo dục sai quy định tại các đơn vị, trường học ở một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở GD&ĐT đã có nhiều công văn hướng dẫn, chấn chỉnh tình trạng trên. Đồng thời, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra lạm thu và tổ chức các hoạt động giáo dục sai quy định.

Để tiếp nhận thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách và tổ chức hoạt động giáo dục tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng đài: 02373 900 900; Email: [email protected].

  1. Ban Giám đốc Trung tâm

1. Ông: Nguyễn Đức Trung

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại đi động: 0912046934, Số máy lẻ Tổng đài: 201

Email: [email protected]

2. Ông: Nguyễn Tuấn Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0913293379, Số máy lẻ Tổng đài: 202

Email: [email protected]

3. Ông: Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0941704456, Số máy lẻ Tổng đài: 203

Email: [email protected]

II. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm

1. Tổ Hành chính - Quản trị

1.1. Ông: Nguyễn Xuân Đồng. Chức vụ: Tổ trưởng

Số máy lẻ Tổng đài: 100. Email: [email protected]

1.2. Bà: Trịnh Thị Phượng. Chức vụ: Phụ trách kế toán

Số máy lẻ Tổng đài: 204. Email: [email protected]

1.3. Ông: Lê Hữu Tiến. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 101. Email: [email protected]

1.4. Bà: Ninh Thị Thuận. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 131. Email: [email protected]

1.5. Bà: Nguyễn Thị Hưng. Chức vụ: Nhân viên

Số máy lẻ Tổng đài: 205. Email: [email protected]

1.6. Ông: Cao Đăng Hưng. Chức vụ: Nhân viên

Số máy lẻ Tổng đài: 105. Email: [email protected]

1.7. Ông: Đinh Xuân Tùng. Chức vụ: Nhân viên

Số máy lẻ Tổng đài: 123. Email: [email protected]

2. Tổ Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

2.1. Ông: Nguyễn Danh Hiệu. Chức vụ: Tổ trưởng

Số máy lẻ Tổng đài: 128. Email: [email protected]

2.2. Ông: Nguyễn Đăng Quy. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 129. Email: [email protected]

2.3. Bà: Vì Thị Mai. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 130. Email: [email protected]

2.4. Bà: Trần Thu Hoài. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 125. Email: [email protected]

2.5. Bà: Chu Thị Tuyết Ngân. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 126. Email: [email protected]

2.6. Bà: Đỗ Thị Xuân Loan. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 206. Email: [email protected]

3. Tổ Giám sát - Tổng hợp

3.1. Bà: Hồ Thùy Trang. Chức vụ: Tổ trưởng

Số máy lẻ Tổng đài: 200. Email: [email protected]

3.2. Bà: Phạm Vân Dung. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 131. Email: [email protected]

III. Công chức, nhân viên làm việc tại quầy sở, ban, ngành cấp tỉnh

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số máy lẻ Tổng đài

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Thị Lê

Chuyên viên

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

102

[email protected]

2

Hùng Văn Phúc

Chuyên viên

Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102 [email protected]

3

Trần Việt Cường

Chuyên viên

Sở Công Thương

103

[email protected] 4

­­­­­­­­Lê Thị Ngọc

Chuyên viên

Sở Y tế

104

[email protected] 5

Cao Đăng Hưng

Nhân viên

Sở Tài chính

Sở Ngoại vụ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc

Công ty Điện Lực Thanh Hóa

105

[email protected] 6

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

107

[email protected]

7

Phạm Thị Kim Ngân

Chuyên viên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

108

[email protected] 8

Nguyễn Thanh Cường

Chuyên viên

Sở Tư pháp

109

[email protected]

9

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

Sở Tư pháp

110

[email protected] 10

Lê Giang Đông

Chuyên viên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

111 [email protected] 11

Lê Khắc Hải

Chuyên viên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

112

[email protected]

12

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư 114 [email protected]

13

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

115

[email protected]

14

Mỵ Thị Thủy

Chuyên viên

Sở Nội vụ

116

[email protected]

15

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

Sở Tài nguyên và Môi trường

117

[email protected]

16

Trần Văn Chính

Chuyên viên

Sở Tài nguyên và Môi trường

118

[email protected]

17

Trịnh Minh Dũng

Phó Trưởng phòng

Sở Xây dựng

119

[email protected]

18

Lê Quang Long

Chuyên viên

Sở Giao thông vận tải

120

[email protected]

19

Lê Hoàng Đăng

Chuyên viên

Sở Giao thông vận tải

121

[email protected]

20 Phạm Văn Thuận Chuyên viên Sở Giao thông vận tải 122

[email protected]

21 Lê Thị Hạnh Nhân viên Bưu điện tỉnh 209

[email protected]