Căn bậc của 64 bằng bao nhiêu

Bạn đang xem: Top 15+ Căn Bậc Hai Của 64 Là Bao Nhiêu

Thông tin và kiến thức về chủ đề căn bậc hai của 64 là bao nhiêu hay nhất do Truyền hình cáp sông thu chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tính giá trị biểu thức :

a) căn bậc hai 1,6 trên 2,5 - 0,4 . 4,25

b) 3/4 - căn bậc hai 3/12 + căn bậc hai 9/4

c) 4 và 1/3 - căn bậc hai 16 + 5 căn bậc hai 4/9 - 25/ căn bậc hai 36

d) căn bậc hai 0,36 trên 0,47 : căn bậc hai 64/14- căn bậc hai 49/9 + 3 / căn bậc hai 25 : 3/100

MÌNH ĐANG CẦN GẤP , LÀM XONG ĐẦU TIÊN VÀ CHÍNH XÁC MÌNH TRẢ 5 TICK!!!

Xem chi tiết

 • Câu hỏi:

  Căn bậc hai số học của 64 là

  • A. 8 và -8
  • B. - 8
  • C. 8
  • D. 32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Căn bậc hai số học của 64 là \(\sqrt {64} = 8\)

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 165348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020 trường THCS Trần Hưng Đạo

  30 câu hỏi | 45 phút

  Bắt đầu thi

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {x - 8} \) là
 • Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng \(y = 7x + 3?\)
 • Giá trị của biểu thức \(\sqrt {0,{{04.30}^2}} \) bằng
 • Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) biết \(AB = 6cm,\) \(AC = 8cm.\) Khi đó độ dài đoạn thẳng \(BC\) bằng
 • Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) đường cao \(AH.\) Hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?
 • Cho tam giác \(MNP\) vuông ở \(M,\,MN = 4a;\) \(MP = 3a.\) Khi đó, \(\tan P\) bằng
 • Biểu thức \(\displaystyle \sqrt {1 - 2x} \) xác định khi
 • Điều kiện xác định của biểu thức \(\displaystyle \dfrac{{\sqrt x + 1}}{{x - \sqrt x }}\) là
 • Biểu thức \(\displaystyle \sqrt {\dfrac{1}{{x - 1}}} + \sqrt {2 - x} \) có nghĩa khi
 • Căn bậc hai số học của 64 là
 • Kết quả phép tính\(\displaystyle \sqrt {{{(\sqrt 3 - \sqrt 2 )}^2}} \) là
 • Kết quả của phép tính \(\displaystyle (2\sqrt 3 + \sqrt 2 )(2\sqrt 3 - \sqrt 2 )\) là
 • Giá trị của biểu thức \(\displaystyle {1 \over {2 + \sqrt 3 }} - {1 \over {2 - \sqrt 3 }}\) bằng
 • Giá trị của biểu thức \(\displaystyle \sqrt 3 - \sqrt {48} + \sqrt {12} \) là
 • Giá trị của biểu thức \(\displaystyle \sqrt {{{(1 - \sqrt 2 )}^2}} - \sqrt {{{(1 + \sqrt 2 )}^2}} \) là
 • Giá trị của biểu thức \(\displaystyle \)\(\displaystyle \left( {\sqrt {27} - 3\sqrt {\dfrac{4}{3}} + \sqrt {12} } \right):\sqrt 3 \) bằng
 • Kết quả rút gọn của biểu thức \(\displaystyle \dfrac{{\sqrt {{x^2} - 6x + 9} }}{{x - 3}}\)
 • Kết quả rút gọn của biểu thức \(\displaystyle {x^2}{y^2}.\sqrt {\dfrac{9}{{{x^2}{y^4}}}} \) với x
 • Tất cả các giá trị của x thỏa mãn \(\displaystyle \sqrt {4{x^2} + 4x + 1} = 7\) là
 • Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là đúng?
 • Tính x, y
 • Cho α và β là góc nhọn bất kỳ thỏa mãn α + β = 90° . Chọn khẳng định đúng.
 • Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Chọn khẳng định sai?
 • Tam giác ABC vuông tại A ; đường cao AH; biết HB = 25cm; HC = 64 cm. Tính góc B
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 72 cm và góc B = 58°. Tính AB và AC ?
 • Một cột đèn điện AB cao 6m có bóng in trên mặt đất là AC dài 3,5m . Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất
 • Nhà bạn Minh có một chiếc thang dài 4m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” là 65°
 • Kết quả của phép tính \(\sqrt[3]{{27}}:\sqrt[3]{8}\)?
 • Tìm x biết \(\sqrt[3]{{2{\rm{x}} + 1}} = 3\)

ADSENSE

ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật